שירותים למטפלות.ים ולצוותי ייעוץ וחינוך

מחקרים עדכניים מצביעים על הקושי המשמעותי איתו מתמודדים אנשי טיפול, ייעוץ וחינוך במפגש עם אנשים המתמודדים עם פגיעה עצמית לא אובדנית. קשיים אלו מביאים לפגיעה באיכות הקשר הטיפולי/חינוכי ולשימוש בהתערבויות טיפוליות בלתי יעילות ואף מעכבות.

המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית מציע מגון שירותי הדרכה, הכשרה ולימוד המכוונים להרחבת ההבנה של תופעת הפגיעה העצמית ולהקניית מיומנויות מקצועיות להתמודדות עמה.

הדרכה אישית למטפלים ויועצים

הדרכה פרטנית נקודתית למטפלות.ים ויועצים.ות סביב סוגיות הנוגעות להתמודדות עם פגיעה עצמית. בהתאם לצרכים המקצועיים, ההדרכה מעניקה הבנה בסיסית של תופעת הפגיעה העצמית מזווית פסיכו דינמית, ותהווה מרחב לדיון וביסוס עמדה מקצועית סביב סוגיות הנוגעות לפגיעה העצמית כמו בניית סטינג אפקטיבי, סודיות, שאלת הצורך בחוזה טיפולי, הבחנה בין פגיעה עצמית לבין אובדנות והתמודדות עם קשיי העברה-העברה נגדית המתעוררים סביב הפגיעה העצמית.

הרצאות והשתלמויות לצוותים חינוכיים

אחוזי הפגיעה העצמית הגבוהים בקרב בני נוער הופכים את הפגיעה העצמית לאתגר משמעותי עבור צוותים חינוכיים. המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית מציע הרצאות והשתלמויות המספקות מענה וכלים מקצועיים סביב סוגיות מרכזיות הנוגעות להתמודדות עם פגיעה עצמית לא אובדנית: מדוע מתבגרים פוגעים בעצמם? מהם הגורמים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס הפגיעה העצמית? כיצד להתמודד עם פגיעה עצמית במרחב הבית ספרי? כיצד לדבר עם מתבגר.ת המדווח על פגיעה עצמית?

השתלמויות וסדנאות לצוותים טיפוליים

המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית מציע השתלמויות לצוותים חינוכיים, המעוניינים להרחיב את ההתבוננות על הפגיעה העצמית מפרספקטיבה פסיכואנליטית. במסגרת ההשתלמויות, נציע התבוננות בפגיעה העצמית דרך פרספקטיבות שונות וביניהן פונקציית העור בהתפתחות הפסיכולוגית, כשל בסימבוליזציה, דחף המוות ועוד. כמו כן, מוצע חיבור של פרספקטיבות אלו לפרקטיקה הקלינית. ההשתלמויות מותאמות פרטנית לצורכי הצוות ומיועדות לצוותי טיפול מנוסים, שפ"חים, שפ"מ ומרכזי טיפול פרטיים.

הדרכה וליווי לצוותי ייעוץ חינוך וטיפול 

ליווי צוותים המתמודדים עם פגיעה עצמית במוסדות (בתי ספר, פנימיות, הוסטלים). הליווי ניתן תוך חשיבה והתאמה אישית לצורכי הצוות ועשוי לכלול בניית פרוטוקולים להתמודדות עם פגיעה עצמית, הקניית ידע על  פגיעה עצמית והגורמים לה, דיון והדרכה על מקרים  ספציפיים ועוד.